Aktuality

Nové cyklostojany pri školách

cyklostojany_ilustracny

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cyklo turistiky, ktorú v závere augusta zverejnilo Ministerstvo dopravy SR, je účinná. Nič už nebráni tomu, aby mesto v zmysle projektu zaobstaralo 94 cyklostojanov na 188 bicyklov pre základné školy. Vzhľadom na fakt, že správa z ministerstva prichádza až teraz, inštaláciu stojanov do začiatku školského roka nestihneme, no v najbližších týždňom sa na ne môžu tešiť v Základnej škole Bystrická cesta s elokovaným pracoviskom na Ulici Dončova, v Základnej škole Klačno, Základnej škole Sládkovičova, Základnej škola Zarevúca a v Základnej škole Biely Potok. Veľmi sa z projektu teším a verím, že podporí častejšie využívanie bicyklov v meste, napríklad aj pri dochádzaní do školy.

„Rezervy ešte máme v budovaní cykloinfraštruktúry v meste a ukľudňovaní dopravy nielen v blízkosti našich škôl, no verím, že čoskoro sa pohneme dopredu aj v týchto oblastiach. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na úspešnom projekte podieľali, najmä Občianskemu združeniu Bajkom. Bez ich “naháňania” ministerstva by dnes možno nebolo čo oznamovať,“ zhodnotil primátor mesta Ľubomír Kubáň.

Snímka: ilustračná, pexels.com