Aktuality

Nový riaditeľ MBK Ružomberok je Miroslav Futo

IMG_0302

Na pracovnom stretnutí za účasti členov Dozornej rady a konateľov mestskej spoločnosti Mestský basketbalový klub Ružomberok (MBK Ružomberok), s.r.o. JUDr. Ľubomíra Kubáňa a JUDr. Tomáša Kloptu, bol v piatok 17. mája do funkcie riaditeľa ružomberského basketbalového klubu uvedený Miroslav Futo. Mestskému zastupiteľstvu sa nový riaditeľ, ktorý vzišiel z výberového konania, predstavil v stredu 15. mája, vedenia MBK sa plnohodnotne ujme 1. júna.

Miroslav Futo (44) je bývalý mládežnícky reprezentant U16, U18, U20, bývalý extraligový hráč klubov MBK Komárno, BK Ďečín, Inter Bratislava, ale aj BK Žilina. Je autorom myšlienky Tréningového strediska mládeže Slávia v Žiline, kde posledné tri roky pôsobil ako športový riaditeľ a konateľ. V roku 2022 bol trénerom družstva kadetiek MBK Ružomberok. Jeho životným mottom je: „V tebe musí horieť to, čo chceš zapáliť v iných.“

Bližšie informácie o víziách a smerovaní MBK Ružomberok prinesieme s novým riaditeľom po tom, ako sa v júni ujme funkcie.

„Som presvedčený, že MBK Ružomberok potrebuje nový impulz a energiu. Pred novým pánom riaditeľom je veľa práce, želám mu preto mnoho múdrych rozhodnutí. Verím, že manažérske skúsenosti, ktoré má zo súkromnej sféry, športového marketingu a fundraisingu naplno zúročí v Ružomberku a povedie klub správnym smerom. Doterajšiemu riaditeľovi MBK Radoslavovi Popelkovi ďakujem za roky práce pre klub a za všetky športové úspechy, ktoré spolu s nim dosiahol. Želám mu v pracovnom živote veľa zdaru v nových výzvach, ktoré na neho nepochybne čakajú,“ uviedol Ľubomír Kubáň, primátor mesta a konateľ MBK Ružomberok.

Ružomberské Mestské zastupiteľstvo na svojom ostatnom rokovaní doplnilo do orgánov spoločnosti MBK Ružomberok druhého konateľa – mestského poslanca JUDr. Tomáša Kloptu, ktorý pôsobil ako člen dozornej rady. V dozornej rade ho ako člen nahradí poslanec mestského zastupiteľstva Ladislav Valent.  

Prioritou MBK Ružomberok a mesta je v budúcom období zabezpečiť rozvoj mládeže i športovej a investičnej infraštruktúry. Úlohou druhého konateľa bude okrem iného viesť komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy, inštitúciami či zastupovať klub vo funkcii konateľa na Ministerstve športu a cestovného ruchu SR a Fonde na podporu športu, vzhľadom na aktuálne výzvy v novom Programovacom období SR.

„Jednoznačne sa teším sa na spoluprácu s novým riaditeľom MBK pánom Miroslavom Futom. Dlho sa síce nepoznáme, ale obaja máme za sebou športovú minulosť, preto verím, že si porozumieme ľudsky aj profesijne. Ako konateľ MBK Ružomberok budem pri rokovaniach so Slovenskou basketbalovou asociáciou a ústrednými orgánmi štátnej správy potrebovať po boku odhodlaného človeka, ktorý je zároveň dostatočne vybavený odbornými znalosťami z basketbalového prostredia a človeka, s ktorým budeme spoločne rozvíjať vízie MBK Ružomberok. Dôležitou úlohou naďalej ostáva zabezpečenie tréningových procesov a príprava mládeže pre seniorský tím žien. Nevyhnutnosťou pri rozvoji akéhokoľvek športu je však budovanie novej športovej infraštruktúry, s čím má problém každá samospráva, tá naša nevynímajúc. Preto sa naša pozornosť sústredí na možnosti financovania nových športových zariadení v spolupráci so štátom, čo by nemalo priaznivý vplyv len na rozvoj basketbalu v meste, ale na priaznivý rozvoj mesta samotného,“ uviedol Tomáš Klopta k menovaniu nového riaditeľa MBK Ružomberok.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Snímky: archív mesta, archív MF, Žilinský Večerník 

Galéria