Aktuality

Ocenili sme výnimočných ružomberských pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

IMG_3254

Povolanie učiteľa patrí k výnimočným profesiám, ktoré dokážu ovplyvniť desiatky ľudských životov. Učiteľ je nositeľom kultúrnych a spoločenských hodnôt, pre naše deti a mládež je vzorom, od ktorého získavajú nielen veľa vedomostí, ale ktorý formuje aj ich osobnosť a životné postoje.

Týmito slovami sa v utorok 26. marca prihovoril primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň ružomberským pedagógom na ich tradičnom slávnostnom oceňovaní pri príležitosti Dňa učiteľov. Slávnosť pripravilo oddelenie školstva a mládeže Mestského úradu v Ružomberku na čele s vedúcou Janou Lokajovou a okrem troch desiatok ocenených pedagógov sa jej zúčastnili ich kolegovia či zástupcovia mesta.

„Učiteľstvo je náročná a často nedocenená práca, no vy ste jej zostali verní, pretože svoje povolanie nevnímate len ako prácu, ale predovšetkým ako poslanie. Uvedomujem si, že vás to všetkých stojí veľa trpezlivosti, obety a ohľaduplnosti. Preto by som rád z tohto miesta ocenil vašu prácu a úsilie a poďakoval vám za to, ako všetko zvládate a častokrát to robíte aj nad rámec svojich povinností. Prajem vám pevné zdravie, trpezlivosť a nadšenie pre prácu, veľa energie a motivácie do ďalších rokov. Želám vám, aby ste nachádzali pochopenie u vašich nadriadených a zároveň uznanie a vďaku u svojich žiakov a ich rodičov,“ povedal v príhovore primátor Ľubomír Kubáň.

Slávnostné chvíle svojimi vystúpeniami spríjemnili deti z Materskej školy A. Bernoláka v Ružomberku a ružomberskej Súkromnej základnej umeleckej školy Folklórneho súboru Liptov.

ZOZNAM OCENENÝCH PEDAGÓGOV:

Cena primátora mesta Ružomberok JUDr. Ľubomíra Kubáňa pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov za celoživotnú úspešnú a obetavú prácu v oblasti školstva a blížiaceho sa odchodu do dôchodku:

 • Janka Mastišová, PhD. (Základná škola Sládkovičova 10, Ružomberok)
 • Danka Kroliaková (Materská škola Za dráhou 19, Ružomberok)
 • Danica Školníková (Škola umeleckého priemyslu Ružomberok)
 • Ľudmila Kerndlová (Obchodná akadémia Ružomberok)
 • Július Bruncko (Spojená škola Ružomberok)

Ďakovný list mesta Ružomberok pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov za celoživotnú, zodpovednú a obetavú prácu v oblasti školstva a blížiaceho sa odchodu do dôchodku:

 • Erika Krajčiová (Materská škola Pri Váhu 68, Ružomberok – Černová)
 • Marta Nechalová (Základná škola Sládkovičova 10, Ružomberok)

Pamätný list mesta Ružomberok na návrh riaditeľov škôl a školských zariadení a pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov za vynikajúce výsledky v oblasti výchovno – vzdelávacieho procesu:

 • Erika Bartošová (Materská škola Za dráhou 19, Ružomberok)
 • Iveta Babecová (Materská škola Riadok 4, Ružomberok)
 • Tatiana Janovčíková (Základná škola Sládkovičova 10, Ružomberok)
 • Ľuboslava Pastuchová (Základná škola Zarevúca 18, Ružomberok)
 • Zuzana Hasáková (ZŠ Andreja Hlinku, Ružomberok – Černová)
 • Zuzana Smiešková (Základná škola Klačno 4, Ružomberok)
 • Zuzana Dugátová (Základná škola Klačno 4, Ružomberok)
 • Alexander Buchta (Súkromná základná škola Štiavnická cesta 80, Ružomberok)
 • Anna Hýrošová (Základná škola pri zdravotníckom zariadení v Ľubochni)
 • Ľubomíra Juríčková (Základná škola sv. Vincenta, Ružomberok)
 • Tatiana Juhásová (CVČ Elán, Ružomberok)
 • Dominika Šubertová (Súkromná základná umelecká škola Alkana, Ružomberok)
 • art. Martin Jurča, PhD. (Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, Ružomberok)
 • Miroslav Poledňa (Súkromná základná umelecká škola Jánoš, Ružomberok)
 • Aneta Kútna (Stredná zdravotnícka škola M. Terézie Schererovej, Ružomberok)
 • Ľubomíra Pečková (Spojená škola Ružomberok)
 • Igor Ridoška (Gymnázium Ružomberok)
 • Nadežda Bakurová (Obchodná akadémia Ružomberok)
 • Lucia Olosová (Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok)
 • Katarína Truchanová (Stredná odborná škola polytechnická, Ružomberok)
 • Ing. Miroslav Saniga, CSc. (Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra biológie a ekológie)
 • Mgr. Marek Babic, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra histórie)
 • Mária Novysedláková, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva)

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Galéria