Aktuality

Podľa nového vzdelávacieho programu sa budú učiť prváci aj v dvoch ružomberských základných školách

pexels-photo-5427648

Zmeny nastanú v tom, že deti dostanú oveľa viac priestoru a možností pre aktívnejšie trávenie času v škole. Nové kurikulum má otvoriť možnosti lepšej prípravy detí na život v 21. storočí. Do vzdelávacieho programu sa v Ružomberku zapojili Základná škola Sládkovičova a Základná škola Zarevúca. 

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR zverejnilo interaktívnu mapu základných škôl (ZŠ), ktoré začnú od septembra tohto roka učiť po novom. Podľa nového vzdelávacieho programu vyučuje svojich prvákov aktuálne už 39 základných škôl. Vlna inovácií sa potenciálne rozšíri do viac ako 400 ďalších škôl po celom Slovensku. Od septembra sa budú podľa nového kurikula učiť budúci prváci na Základnej škole Sládkovičova 10Základnej škole Zarevúca 18.

„Komplexné zmeny v cieľoch a obsahoch základného vzdelávania majú otvoriť možnosti lepšej prípravy detí na život v 21. storočí. Zmeny nastanú v tom, že deti dostanú oveľa viac priestoru a možností pre aktívnejšie trávenie času v škole. Zámerom nového vzdelávacieho programu je tiež pripraviť deti na nástrahy virtuálneho sveta a ako sa majú bezpečne a zodpovedne pohybovať v digitálnom prostredí. V rámci uplatňovania moderných foriem vzdelávania sa otvorila napríklad možnosť vyučovať v blokoch alebo upraviť dĺžku vyučovacej hodiny,“ píše sa na stránke ministerstva školstva.

Ťažisko vzdelávania sa presúva z odovzdávania vedomostí na rozvoj spôsobilostí žiakov a žiačok. Cieľom je posilniť environmentálnu, finančnú, digitálnu, občiansku, emocionálnu, sociálnu, čitateľskú a vizuálnu gramotnosť.

V nových vzdelávacích štandardoch sa kladie dôraz na to, aby žiaci a žiačky postupne lepšie rozumeli tomu, čo sa potrebujú naučiť, aký postup pri tom môžu zvoliť a ako sa im darí napredovať. Od nových obsahov a foriem vo vzdelávaní si ministerstvo školstvá sľubuje lepšie budovanie kultúry v triedach, kde budú môcť učitelia, učiteľky aj žiaci a žiačky zažiť úspech a dobrú odozvu.

Na tvorbe nového vzdelávacieho programu pracovali expertné tímy Národného inštitútu vzdelávania a mládeže od roku 2021, ich členmi boli aj externí spolupracovníci z akademickej a pedagogickej verejnosti. Učitelia, akademici, rodičia a aj žiaci sa zapojili do pripomienkového konania vo viacerých kolách. V postupnom zavádzaní bude v pravidelných intervaloch prichádzať k revízii programu. Nový štátny vzdelávací program schválilo ministerstvo školstva v marci 2023.

Bližšie informácie o zmenách v cieľoch a obsahoch základného vzdelávania nájdete na stránke www.vzdelavanie21.sk.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Snímka: ilustračná, pexels.com