Aktuality

Poľský Czarny Dunajec je ďalším partnerským mestom Ružomberka

5_509

K partnerským mestám, s ktorými mesto Ružomberok rozvíja spoluprácu, pribudne Czarny Dunajec v Poľskej republike. Dohodu o bilaterálnej partnerskej spolupráci dnes 8. novembra schválilo Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku na svojom rokovaní.  

„Z dôvodu budovania cezhraničnej spolupráce i vízií ďalšieho rozvoja, ako aj v súvislosti s možnosťami, ktoré ponúka nové programové obdobie Európskej únie, oslovilo mesto Ružomberok Czarny Dunajec, ktoré partnerskú ponuku akceptovalo, prejavilo ochotu spolupracovať a akceptovalo i jej formalizáciou prostredníctvom dohody na dobu neurčitú. Nové partnerstvo nám otvára možnosti na realizáciu projektov, ktoré zvýšia kvalitu života na slovensko–poľskom pohraničí,“ podotkol primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň. Dodal, že budovanie a udržiavanie partnerských vzťahov s mestami v Poľskej republike na základe dohody o partnerskej spolupráci je jednou zo základných podmienok úspešného uchádzania sa o finančné zdroje z Európskej únie z programu Interreg Slovensko – Poľsko.

„S novým partnerom v Poľsku by sme chceli rozvíjať spoluprácu a partnerstvo najmä v oblastiach samosprávy, územného a komunálneho hospodárstva, priemyslu, ochrany prírody, krajiny a životného prostredia, cestovného ruchu, turistiky, kultúry, umenia, prírodného a kultúrneho dedičstva,“ priblížil ružomberský primátor.

Ružomberok má v súčasnosti partnerské vzťahy s českými mestami Hlučín v Moravskosliezkom kraji, Dečín, Kroměříž v Zlínskom kraji, mestskou časťou mestská časť Praha 6, s chorvátskym Gospičom, Báčskym Petrovcom v Srbsku a poľskou Wislou (Sliezske vojvodstvo).

Mesto Czarny Dunajec sa nachádza v Malopoľskom vojvodstve v okrese Nowy Targ. Bolo založené v roku 1552, v súčasnosti v ňom žije viac ako 21-tisíc obyvateľov a je obľúbeným rekreačným strediskom s vybudovanou turistickou i športovou infraštruktúrou.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Snímka: ilustračná, https://www.czarny-dunajec.pl/