Aktuality

Pozvánka na stretnutie s občanmi k zmene organizácie dopravy a k novej parkovacej politike v lokalite Polík

IMG_1432

Mesto Ružomberok sa pripravuje na novú parkovaciu politiku. Jej zmyslom je zlepšenie dostupnosti parkovania pre rezidentov v mieste ich bydliska na základe vydanej rezidentskej parkovacej karty ku konkrétnemu evidenčnému číslu vozidla. Príprava v nasledujúce týždne vstupuje do finálnej fázy a vyvrcholiť by mala prijatím nových pravidiel parkovania na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Ružomberku na konci júna. Po novom by mali Ružomberčania parkovať od septembra.  

S cieľom predstaviť a vysvetliť zmeny v novej parkovacej politike a organizácii dopravy uskutoční mesto Ružomberok pracovné stretnutie s obyvateľmi dotknutej oblasti – lokality Polík. Konať sa bude vo štvrtok 6. júna o 16.00 hod. vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Ružomberok. Predpokladané trvanie je cca. 1,5 hod.

V prípade, že bývate v dotknutej oblasti, ste na stretnutie pozvaní. Okrem uvedeného stretnutia, bude mesto organizovať prezentáciu pre širokú verejnosť (verejný hovor) aj dňa 20. júna o 16.00 hod. v Kine Kultúra v Ružomberku.  

Galéria