Aktuality

Primátori a starostovia Liptova vyzývajú na výstavbu R1

pexels-photo-4571274

Primátori a starostovia miest a obcí Liptova sa rokovaní Ružomberského združenia mesta a obcí (RZMO) v Ľubochni podpísali dňa 16. februára pod spoločný list Ministerstvu dopravy SR a Žilinskému samosprávnemu kraju. Žiadajú v ňom vykonanie potrebných krokov na zabezpečenie výstavby rýchlostnej komunikácie R1 v trase Banská Bystrica – Ružomberok – napojenie na D1 v Ivachnovej a na zabezpečenie prípravy projektu rýchlostnej komunikácie R3 v trase Oravský Podzámok – Ružomberok – napojenie na D1.

Súčasne žiadajú Žilinský samosprávny kraj, aby v súvislosti s obstarávaním nového územného plánu vyššieho územného celku zabezpečil do záväznej časti územného plánu zakreslenie príslušnej trasy R1 za účelom rezervovania územia pre tento účel, a to podľa aktuálne platného trasovania (uvedeného v KURS 2001 v znení KURS 2011).

Všetci vnímame súčasný kritický stav narastajúceho dopravného preťaženia a nespoľahlivého dopravného napojenia Liptova trasami cez Donovaly, Strečno a Čertovicu. Dopravné napojenie regiónu je dôležité najmä pre jeho hospodársky rozvoj, rozvoj cestovného ruchu, pre podporu mobility za prácou, pre podporu záujmu o investovanie v regióne a pre zabezpečenie spoľahlivej dopravnej dostupnosti,” vysvetlil Ľubomír Kubáň, primátor Ružomberka. Podpora výstavby R1 Banská Bystrica – Ružomberok bola podľa neho schválená a deklarovaná Vládou SR opakovane.

Ružomberský mestský poslanec Miroslav Zuberec, ktorý vystúpil na rokovaní RZMO, poukázal na vecné dôvody pre realizovanie R1 a R3. Pre zabezpečenie konkurencieschopnosti v regióne, prílevu investícií a rozvoja je potrebná spoľahlivá dopravná infraštruktúra. Prepojenie R1 predstavuje dôležité alternatívne spojenie k problémovému prepojeniu Ružomberka diaľnicou D1 v smere do Bratislavy.

Liptov a najmä Ružomberok má v súčasnosti problémové dopravné spojenie na všetky štyri svetové strany. Uvedená skutočnosť diskriminuje región a ohrozuje konkurencieschopnosť subjektov podnikajúcich v regióne. Prepojenie má okrem dopravy význam pre región aj z hľadiska mobility pracovnej sily. Dlhodobo preťažená doprava na I/18 a I/59 prechádzajúca cez mesto Ružomberok zaťažuje životné prostredie a komplikuje fungovanie mesta.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Snímka: úvodná fotografia, pexels.com

Galéria