Aktuality

Ružomberok pripravuje novú cyklotrasu aj spoločné projekty s poľskými partnermi

pexels-photo-4571010

Mesto Ružomberok sa bude v najbližšom období uchádzať o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v celkovej výške viac ako 1,1 mil. eur na realizáciu troch projektov. Súhlas s ich predložením schválilo v stredu 7. februára Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku.

Príspevok vo výške 968 717 eur bude ružomberská samospráva žiadať na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry. Projekt, ktorý by sa mal realizovať v auguste a septembri tohto roka, cyklotrasou v celkovej dĺžke viac ako štyri kilometre prepojí mestskú časť Černová, sídlisko Klačno i pešiu zónu smerom na železničnú a autobusovú stanicu. Súčasťou stavebných prác budú aj stojany na bicykle a vybudovanie mini okružných križovatiek na Uliciach Čremošná, Čutkovská, sídlisku Klačno a na Uliciach Hrabovská, Makovického a sídlisku Klačno.

„Zapájanie sa do grantových výziev a získavanie externých finančných zdrojov vnímam ako jednu z našich priorít. Verím, že budeme úspešní aj v aktuálne pripravovaných projektoch, ktoré jednak zlepšia podmienky na alternatívne spôsoby dopravy  v meste podporou vybodovania cyklotrasy, ale aj obohatia partnerské vzťahy v poľsko-slovenskom pohraničí realizáciou spoločných kultúrnych projektov,“ povedal primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.      

Ďalšie dva menšie projekty budú v prípade schválenia financované z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG Slovensko – Poľsko. Mesto Ružomberok bude pri realizácii spolupracovať s partnerskými mestami v Poľskej republike – Wislou a Czarnym Dunajcom.

Za požadovaný nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 99-tisíc eur by mesto chcelo technicky zhodnotiť Synagógu v Ružomberku, a to inštaláciou moderných technických prvkov ozvučenia a osvetlenia i mobilných akustických prvkov. Súčasťou projektu s názvom Pod jednou strechou je aj realizácia kreatívnych ateliérov, remeselné workshopy zamerané na spoznávanie kultúrneho dedičstva, výstava fotografií, vizuálna prezentácia histórie či súčasnosti partnerských miest a komorný kultúrny program v synagóge. V závere roka chce mesto spolu s Czarnym Dunajcom a ich Centrom Kultury i Promocji Gminy usporiadať dvojdňový festival zameraný na vianočné zvyky a tradície. Na realizácii projektu sa v prípade jeho schválenia bude ružomberská radnica podieľať sumou 17-tisíc eur.

S partnerským mestom Wisla chce Ružomberok realizovať niekoľko aktivít, ktoré sú súčasťou predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Cieľom projektu Cestou tradície je zvýšiť atraktivitu, podporiť partnerstvá a spoločné využívanie potenciálu kultúrneho, prírodného a historického dedičstva. Za žiadanú sumu vo výške 73-tisíc eur, na ktorej sa v prípade schválenia bude mesto Ružomberok podieľať spolufinancovaním vo výške 3 000 eur, budú v druhej polovici roka realizované dva trojdňové festivaly vo Wisle a Vlkolínci. Ich súčasťou budú remeselné dielne, stretnutia s odborníkmi na biodiverzitu, rezbársky plenér, výstavy, koncerty či vystúpenia ľudových súborov.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Snímka: ilustračná, pexels.com