Aktuality

Škôlky by potrebovali najmä zatepliť, opraviť strechy a elektrické rozvody

pexels-photo-2982449

Približne 1,1 milióna eur sú predpokladané investičné náklady na zateplenie obvodových plášťov, opravu striech a rekonštrukciu elektrických rozvodov vo vybraných materských školách v Ružomberku. Vyplýva to z analýzy technického stavu desiatich materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, s ktorou sa v stredu 8. novembra zoznámili mestskí poslanci počas rokovania Mestského zastupiteľstva v Ružomberku.  

Analýza, ktorú vypracovalo oddelenie údržby a správy majetku/budov Mestského úradu v Ružomberku, popisuje technické problémy v materských školách v Ružomberku. Najčastejšími problémami sú úniky tepla, zatekanie do interiéru, popraskané omietky, nezaizolované podlahy a múry, zastaralé elektrické rozvody, staré liatinové radiátory bez možnosti regulácie, upchaté vodovodné potrubia, poškodený mobiliár a detské hracie prvky a staré kanalizačné potrubia. Predložený materiál poukazuje aj na rezervy pri úspornejšom osvetlení a napojení škôlok na efektívnejšie vykurovanie prostredníctvom mestskej spoločnosti CZT (Centrálny zdroj tepla) Ružomberok.

„Analýza poukazuje na najvypuklejšie problémy, vo všeobecnosti sú naše školy v dobrom technickom stave. Najvyššie predpokladané investičné náklady na odstránenie nedostatkov v materských školách súvisia so zateplením obvodového plášťa, opravou striech či komplexnou rekonštrukciou elektrických rozvodov, ktorú je potrebné vykonať takmer vo všetkých materských školách. Čaká nás ešte veľa práce a od tejto vstupnej správy, ktorá je vlastne akýmsi pasportom technických nedostatkov, by sme sa radi posunuli k hľadaniu možností, aj prostredníctvom externých finančných zdrojov, na realizáciu potrebných rekonštrukcií a opráv,“ informoval Ľubomír Kubáň, primátor mesta Ružomberok.   

Mesto Ružomberok je zriaďovateľom desiatich materských škôl, ktoré v aktuálnom školskom roku navštevuje 741 detí, najviac – 132 z nich chodí do Materskej školy na Hrabovskej ceste. Brány ružomberských škôlok v septembri prvýkrát prekročilo 190 detí.

Analýza technického stavu materských škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok k 7. 9. 2023 je k dispozícii tu: https://www.ruzomberok.sk/download_file_f.php?id=1937585

Videozáznam z rokovania mestského zastupiteľstva je k dispozícii na YouTube kanáli mesta Ružomberok: https://www.youtube.com/live/Z3TiJV4hORQ?feature=shared

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Snímka: ilustračná, pexels.com