Aktuality

Mesto predstavilo Vlkolínčanom nový model fungovania lokality UNESCO

988674ac-fac5-41a8-924d-f52f36936c22

Predstavenie nového modelu fungovania lokality UNESCO bolo v utorok 9. apríla témou stretnutia vedenia mesta s domácimi obyvateľmi Vlkolínca, na ktorom sa zúčastnili aj rezidenti – majitelia nehnuteľností. Primátor mesta Ľubomír Kubáň zdôraznil, že ho zvolal na základe doterajších rokovaní Pracovnej skupiny Vlkolínec, ako aj žiadosti občanov o stretnutie. Zároveň predstavil aj koncepciu ďalšieho smerovania a zámerov mesta s Pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry, ktorá vlani oslávila 30. výročie zápisu do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Nový model fungovania Vlkolínca uviedol v prezentácii Miroslav Parobek, vedúci oddelenia kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu Mestského úradu (MsÚ) v Ružomberku. Založený je na jednotnom výber vstupného do všetkých expozícií vo Vlkolínci, na čom sa dohodli všetci ich prevádzkovatelia. Pripravená na podpis je Dohoda o spolupráci pri zabezpečení návštevnosti vo Vlkolínci, ktorej účastníkmi budú: Liptovské múzeum, občianske združenia vo Vlkolínci a Mesto Ružomberok. Spoločne aj s ďalšími subjektami: Kultúrny dom A. Hlinku, REGION LIPTOV – Oblastná organizácia cestovného ruchu, Informačné centrum Ružomberok – pripravia nový poznávací okruh a trasu so sprievodcom na skupinovú alebo individuálnu prehliadku (s audio sprievodcom), ako aj podujatia a akcie v hlavnej turistickej sezóne i počas celého roka.

V rámci diskusie domáci obyvatelia Vlkolínca sa zaujímali o riešenie problémov, ktoré ich dlhodobo trápia a predchádzajúce vedenia mesta ich neriešili, napríklad rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd (ČOV) a kanalizácie, vybudovanie verejných WC, oprava cesty aj problém parkovania. Na viaceré pripomienky odpovedali okrem vedenia mesta a oddelenia správy a údržby MsÚ aj zástupcovia Vodárenskej spoločnosti Ružomberok a Krajského pamiatkového úradu.

Primátor Ľ. Kubáň uviedol, že v rámci spolupráce s mestom Ružomberok bude okrem manažéra pre Vlkolínec vytvorená aj pozícia údržbára príspevkovej organizácie Komunálne služby, ako aj ďalšie pracovné príležitosti pre domácich, s ktorými počíta nový model fungovania. Zachovaný bude príspevok na obnovu a rekonštrukciu objektov či tzv. animačné pre obyvateľov Vlkolínca. Prisľúbil, že podobné stretnutia budú pravidelné, aby si vypočuli návrhy a pripomienky občanov a vyhodnotili plnenie úloh. Dodal, že sa obnoví aj činnosť Rady pre Vlkolínec, poradného orgánu primátora mesta.

 

Galéria