Aktuality

Trestné oznámenie v súvislosti s dodatkom k zmluve o výstavbe novej plavárne

IMG_8207

Mesto Ružomberok a ním vlastnená spoločnosť CZT Ružomberok, s. r. o. podali v uplynulých dňoch na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie pre podozrenie z možného spáchania najmä trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Trestné oznámenie sa týka závažných zistení ohľadom spôsobu a okolností uzatvorenia dodatku zo dňa 25. novembra 2022 k zmluve o dielo zo dňa 19. septembra 2022, predmetom ktorej je výstavba Mestskej plavárne v Ružomberku.

Dodatok k zmluve bol uzatvorený bez vedomia a bez súhlasu Mestského zastupiteľstva v Ružomberku, pričom ním došlo k zásadnému zvýšeniu v rámci verejného obstarávania vysúťaženej ceny diela z čiastky 7 151 562,43 eur bez DPH na sumu 8 309 979,29 eur bez DPH. Ide teda o celkové zvýšenie o sumu 1 158 416,86 eur.

„Uvedené zvýšenie ceny diela hodnotíme ako odporujúce platnej právnej úprave, ekonomicky neopodstatnené a popierajúce základné zásady hospodárneho nakladania s mestským majetkom, pričom k jeho uzatvoreniu došlo napriek tomu, že financovanie takto zvýšenej ceny diela nebolo finančne zabezpečené,“ povedal k trestnému oznámeniu primátor mesta Ľubomír Kubáň.

Ružomberské mestské zastupiteľstvo dňa 16. decembra 2022 na svojom mimoriadnom rokovaní poverilo primátora mesta Ľubomíra Kubáňa ako štatutárneho zástupcu jediného spoločníka obchodnej spoločnosti CZT Ružomberok, aby v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia zaviazal konateľov spoločnosti k zrušeniu dodatku k zmluve o dielo na výstavbu novej mestskej plavárne. Uznesenie jednohlasne podporilo všetkých 21 prítomných poslancov.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Snímky: ilustračné, Mestská televízia Ružomberok

Galéria