Aktuality

V Bielom Potoku je mimoriadna situácia z dôvodu zosuvu časti cesty

Biely Potok_zosuv pody (2)

Primátor mesta Ružomberok a predseda Krízového štábu mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň vyhlásil v utorok 27. februára o 8.00 hod. mimoriadnu situáciu v mestskej časti Biely Potok. Dôvodom je porušenie horninového masívu a svahová deformácia terénu pod miestnou cestou na Ulici Slovenského národného povstania v Bielom Potoku v dôsledku čoho došlo dňa 25. februára k zosuvu pôdy. 

Miesto je v tejto chvíli ohradené a zabezpečené. Na ceste platí zákaz vjazdu nákladných automobilov. Prosíme všetkých motoristov a chodcov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde a pohybe uvedeným úsekom. K situácii v Bielom Potoku zasadal v pondelok 26. februára v podvečerných hodinách Krízový štáb mesta Ružomberok. Aktuálne vykonáva samospráva nevyhnutný rozsah stavebno-technických opatrení k eliminácii rizika ďalšieho zosuvu svahu a ďalšie činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti majúcich negatívny vplyv na život, zdravie a majetok obyvateľstva.

Galéria