Aktuality

V komisiách mesta chce pôsobiť 108 ľudí

pexels-photo-3183172

Nominácia členov do siedmich mestských komisií, ktoré budú vo volebnom období 2022-2026 pracovať pri Mestskom zastupiteľstve v Ružomberku, je uzatvorená. Do komisií mohli do konca minulého roka navrhnúť členov občania, politické strany, hnutia, občianske a profesijné združenia pôsobiace na území mesta.

Mesto obdržalo 108 nominácií, najviac 21 do komisie pre kultúru a cestovný ruch, 20 záujemcov chce pôsobiť v komisii pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu. Do komisie starostlivosti o obyvateľov (sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie) bolo doručených 18 nominácií na členov, 15 nominácií má komisia pre životné prostredie, 13 komisia pre financie, majetok a podnikateľské prostredie, 12 komisia pre školstvo a voľnočasové aktivity a 9 ľudí sa zaujíma o prácu v komisii pre šport.

O konečnom zložení komisií rozhodnú mestskí poslanci na rokovaní zastupiteľstva 8. februára. „Veľmi nás teší záujem občanov o dobrovoľnú prácu v mestských komisiách. Pre mňa je to dôkazom, že Ružomberčania majú záujem pomôcť mestu a využiť pri tom svoje odborné skúsenosti či vedomosti. Vzhľadom na veľký počet doručených nominácií je zrejmé, že členom komisií sa nebude môcť stať každý, no verím, že si predsedovia komisií dobre vyberú,” podotkol primátor mesta Ľubomír Kubáň.

Podľa zákona o obecnom zriadení sú komisie poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi zastupiteľstva. Členstvo v komisiách nie je honorované.

Komisie a ich predsedovia 2022-2026:

  • Komisia pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie, predseda: Mgr. Ing. Miroslav Zuberec
  • Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu, predseda: Mgr. art. Róbert Dúbravec
  • Komisia pre životné prostredie, predseda: Ing. Juraj Burgan
  • Komisia pre kultúru a cestovný ruch, predseda: Mgr. Martin Hromada, PhD.
  • Komisia starostlivosti o obyvateľov (sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie), predseda: Miroslav Kerdík
  • Komisia pre športu, predseda: Stanislav Javorka
  • Komisia pre školstvo a voľnočasové aktivity, predseda: Mgr. Michal Lazár
  • Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov, predseda: Ing. Vendelín Ružička

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Snímka: ilustračná, pexels.com