Aktuality

Verejnosť môže pripomienkovať Komunitný plán sociálnych služieb

Návrh na pripomienkovanie verejnosti

Posledné obdobie sme sa na Mestskom úrade v Ružomberku venovali príprave Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) na roky 2024 až 2030. S výsledkom práce viac ako 50 odborníčok a odborníkov, zástupcov neziskových organizácií, občianskych združení, akademickej sféry, mestského úradu či kompetentných štátnych úradov a inštitúcií, ktorí sa na pláne podieľali, sa môže verejnosť zoznámiť na webe mesta.

Komunitný plán je strategický dokument mesta, ktorý rieši problematiku v oblasti sociálnych služieb a vytvára efektívny, transparentný a dostupný nástroj na plánovanie, riadenie, poskytovanie a rozvoj kvalitných sociálnych služieb na území mesta. „Komunitný plán mesta predstavuje pozitíva, ako aj negatíva v jednotlivých oblastiach sociálnych služieb, poukazuje na ich súčasný stav, na možnosti poskytovania služieb, na problémy, ktoré sa v danej problematike musia dennodenne riešiť a ponúka aj možnosti riešenia do budúcnosti,“ vysvetľuje Ľubomír Kubáň, primátor mesta Ružomberok a garant komunitného plánu.

Vypracovaný KPSS je možné v zmysle procesov jeho prípravy a schvaľovania do 13. novembra pripomienkovať, k čomu vás pozývame. Všetky vaše návrhy a pripomienky môžete posielať písomne na e-mail: janka.martonova@ruzomberok.sk, vedúcej oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva na Mestskom Úrade v Ružomberku Janke Martonovej.

 „Komunitný plán sociálnych služieb je výsledkom mnohých diskusií, analýz, vzájomných konzultácií. Ďakujem preto všetkým, ktorí sa do prípravy plánu činorodo zapojili, najmä mestskému oddeleniu sociálnych služieb a zdravotníctva, ktoré prípravu koordinovalo. Verím, že zo strany odborníkov i poskytovateľov sociálnych služieb pretrvá rovnako aktívna účasť aj pri samotnej budúcej realizácii navrhovaných opatrení, ktorých nie je málo,“ podotkol ružomberský primátor.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Snímka: ilustračná, pexels.com