Aktuality

Vznikla nová podnikateľská rada primátora mesta

IMG_6021

Zložená je z osobností rôznych podnikateľských sfér v regióne, ktorí vytvárajú pridanú hodnotu pre mesto, región a ľudí. Cieľom Podnikateľskej rady primátora mesta Ružomberok je výrazne prispievať k celkovému mestskému a regionálnemu rozvoju mesta Ružomberok. Jej úlohou bude tiež riešiť koncepciu rozvoja mesta s dopadom na zámery a priority mesta v krátkodobom a dlhodobom horizonte.

Podnikateľská rada sa bude stretávať minimálne štyrikrát do roka. Výstupy z jej rokovania budú odprezentované vo vedení mesta a príslušných komisiách mestského zastupiteľstva. Informáciu o vzniku a zložení podnikateľskej rady prijalo Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku počas februárového zasadnutia.

Zloženie podnikateľskej rady primátora mesta:

Predseda: Peter Šrobár, Členovia: Ľudovít Beťko, Ivan Nosko, Martin Motyka, Tibor Tišťan, Jaroslav Motyčák, Miroslav Jadroň, Milan Martinkovič, Daniel Grenčík, Patrik Habo, tajomník: Mário Klučka, prednosta MsÚ

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Snímka: Ružomberský hlas