Aktuality

Zmeny v orgánoch mestských spoločností

IMG_6910

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku schválilo počas uplynulých dvoch rokovaní v novembri a v decembri personálne zmeny v orgánoch mestských obchodných spoločností. Ide o miesta konateľov spoločností či členov predstavenstiev i dozorných rád. Ich funkčné obdobie je spravidla na celé volebné obdobie 2022-2026. Dôvodom výmeny je to, že niektorí bývalí predstavitelia vedenia mesta a poslanci mestského zastupiteľstva ukončili svoje funkcie.

„Najdôležitejšou zmenou je, že každý jeden poslanec či poslankyňa dostali šancu podieľať sa na chode mestských spoločností. Chceli sme dosiahnuť rovnováhu pri kontrole a fungovaní v orgánoch mestských obchodných spoločností. Konáme maximálne otvorene a transparentne, keďže nerobíme rozdiel medzi tým, kto koho podporoval vo voľbách. Nominácia jednotlivých poslancov nemôže byť v žiadnom prípade odmenou za podporu vo voľbách či motiváciou pri dôležitých hlasovaniach v zastupiteľstve. Úprimne treba povedať, že v minulosti to nebolo vždy tak. Očakávam, že poslanci k svojim novým povinnostiam pristúpia zodpovedne,” podotkol primátor mesta Ľubomír Kubáň.

Zmeny sa udiali v nasledovných spoločnostiach:

  • CZT Ružomberok, s. r. o.: konatelia spoločnosti – Ľubomír Kubáň a Róbert Kolár, predseda dozornej rady – Ladislav Valent, členovia dozornej rady – Peter Štupák, Slavomír Klačko, Miroslav Kerdík a Milan Svoboda (neposlanec)
  • Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.: Ján Kuráň – predseda predstavenstva, Martin Papčo – člen predstavenstva, vo funkcii člena predstavenstva zostáva Martin Hromada, Michaela Kútniková – predsedníčka dozornej rady, Vladimír Klimek a Vendelín Ružička – členovia dozornej rady
  • Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.: Ľubomír Kubáň – predseda predstavenstva, Stanislav Javorka a Miroslav Zuberec – členovia predstavenstva, Vendelín Ružička – predseda dozornej rady, Tomáš Klopta – člen dozornej rady
  • Technické služby Ružomberok, a. s.: Juraj Burgan a Roman Zach – členovia predstavenstva, Michal Kubačka – člen dozornej rady
  • Mestský futbalový klub, a. s. Ružomberok: Ľubomír Kubáň a Milan Šlávka – členovia predstavenstva, Vladimír Klimek a Ladislav Valent – členovia dozornej rady
  • ByPo,spol. s r. o.: Róbert Dúbravec – konateľ spoločnosti, člen dozornej rady – Štefan Puška
  • Mestské lesy, s. r. o.: Vojtech Macko – konateľ spoločnosti, Marianna Medvecká a Juraj Šrámek – členovia dozornej rady
  • SkiparkRK, s.r.o.: Martin Hromada – konateľ spoločnosti, Karol Javorka a Stanislav Javorka – členovia dozornej rady
  • Mestský basketbalový klub Ružomberok: Ľubomír Kubáň – konateľ, Miroslav Zuberec – predseda dozornej rady, Tomáš Klopta, Michal Lazár, Michal Kubačka a Janka Lokajová (zamestnankyňa mesta) – členovia dozornej rady

Odsúhlasené boli aj zmeny v rozhodovacích orgánoch oblastných organizácií cestovného ruchu. V Klastri LIPTOV – združení cestovného ruchu i Regióne Liptov – oblastnej organizácii cestovného ruchu bude ako člen predstavenstva pôsobiť Ľubomír Kubáň a ako člen dozornej rady Róbert Kolár.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Snímka: ilustračná