Oznamy mesta

Odpis vodomerov prostredníctvom pracovníkov Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s.

Týmto oznamujeme občanom, že v priebehu mesiaca január 2024 budú pracovníci Vodárenskej  spoločnosti Ružomberok, a. s., vykonávať odpisovanie vodomerov. Z tohto dôvodu žiadame občanov o sprístupnenie vodomerných šácht.

Vopred ďakujeme občanom za ochotu a spoluprácu.