Oznamy mesta

Štatistické zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Vážení občania,

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu. Účelom tohto zberu je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.

Zisťovanie sa uskutoční počas roku 2024.

V danom období vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR, ktorý je pred samotným opytovaním povinný preukázať sa osobitným poverením. Následne všetky zozbierané informácie a Vaše názory sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia vyslovene len pre potreby štátnej štatistiky, v zmysle zákona o štátnej štatistike a ochrane osobných údajov a za ich ochranu zodpovedá Štatistický úrad SR.