Oznamy mesta

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Vážení občania,

Štatistický úrad SR v zmysle výhlášky ŠÚ SR č. 425/2023 Z.z. pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom tohto zberu je predovšetkým získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 1.decembra 2023 do 10. januára 2025.

V danom období vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR, ktorý je pred samotným opytovaním povinný preukázať sa osobitným poverením. Následne všetky zozbierané informácie a Vaše názory sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia vyslovene len pre potreby štátnej štatistiky, v zmysle zákona o štátnej štatistike a ochrane osobných údajov a za ich ochranu zodpovedá Štatistický úrad SR.

Podrobnejše informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na čísle 041/511 3210, 0905 925 932 – Ing. Beáta Komačková, vedúca oddelenia, adresa: Framborská 23, 011 21 Žilina.