Oznamy mesta

Čistenie potrubného prepoja a zvýšený hluk v okolí Mondi SCP

Mondi SCP informuje o čistení potrubného prepoja medzi turbínou č. 9 (TG9) a turbínami č. 1&2 (TG1 & 2). Dané čistenie bude realizované parou a bude prebiehať v dňoch 29. až 30. apríla v ranných a večerných hodinách počas oboch dní.

Počas daného čistenia bude zvýšený hluk v areáli Mondi SCP. Toto čistenie prefukom pary je potrebné na zabezpečenie bezpečného chodu turbín č.1 & 2, ktoré budú v plnej prevádzke počas generálnej opravy turbíny č. 9 a taktiež pre zabezpečenie stabilných dodávok tepla do systému centrálneho zásobovania teplom pre mesto Ružomberok.

Za vzniknutý zvýšený hluk v danom období sa Mondi SCP občanom mesta a okolitých obcí ospravedlňuje.

Aktuálne informácie o stave ovzdušia v Ružomberku nájdete na stránke: www.ovzdusieruzomberok.sk