Oznamy mesta

Harmonogram odvozu BRO (hnedé nádoby)

Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu – BRO ( hnedé nádoby ) podľa pôvodného harmonogramu v pondelok 18.3.2024.

V prípade výskytu väčšieho množstva odpadu – napríklad z rezu drevín – je možné doviezť tento odpad aj priamo do Kompostárne.