Oznamy mesta

Jarné upratovanie prostredníctvom zberu do veľkokapacitných kontajnerov

Vážení občania,

tak ako po iné roky, aj teraz na jar 2024 Mesto Ružomberok organizuje v spolupráci so zmluvným partnerom Technické služby Ružomberok, a. s. akciu pod názvom „Jarné upratovanie prostredníctvom zberu do veľkokapacitných kontajnerov“.

Stráženie kontajnerov prebieha v čase od 10:00 hod. – 18:00 hod /pristavenie kontajnerov bude prebiehať cca 2 hod. pred začatím akcie, týmto prosíme občanov, aby odpad odovzdávali až po 10:00 hod./ Takisto prosíme občanov, aby si podľa možností nenechávali nosenie odpadu na poslednu chvílu tesne pred 18:00 hod.

Odpad sa triedi do viacerých kontajnerov, koordinácia prebieha cez pracovníka Technických služieb za účelom regulovania jednotlivých triedených zložiek odpadu. Prosíme občanov, aby na stojiská nenosili pneumatiky – tie môzu odovzdať bezplatne u ktoréhokoľvek distribútora pneumatík alebo celoročne na zbernom dvore.

Občania nech si prinesú OP, akcia je len pre občanov Ružomberka a jeho prímestských častí.

2.4.2024 utorok Rybárpole Textilná ul. pri stanici parkovisko pred koľajami
4.4.2024 štvrtok Polík S. Viatora 15 parkovisko
9.4.2024 utorok Biely Potok Raveň – križovatky  
11.4.2024 štvrtok Černová Otočka autobusov ul. A. Hlinku/B. Bjornsona
16.4.2024 utorok Hrboltová Oproti kultúrnemu domu ul. Príjazdová
18.4.2024 štvrtok Klačno Pri potravinách na ul. Klačno č.2 Pri Jednote – schody
23.4.2024 utorok Roveň Vnútroblok ul. Bystrická pri ihrisku Križovatka Kaufland
25.4.2024 štvrtok Baničné Ul. I. Houdeka, potraviny Milk Agro medzi obchodom a detským ihriskom
30.4.2024 utorok Stred mesta Pri verejných WC parkovisko ul. M. Madačova
2.5.2024 štvrtok Satelity Parkovisko cintorín  
celoročne   Plavisko Zberný dvor Technických služieb