Oznamy mesta

Mondi SCP odstaví regeneračný kotol č. 2, môže dôjsť k lokálnemu zápachu

Spoločnosť Mondi SCP a.s. dňa 20.mája 2024 plánovane odstaví regeneračný kotol č.2. O jeho plánovanom nábehu bude vopred spoločnosť informovať. Zapáchajúce látky budú v danom čase spaľované v iných technologických celkoch.

Počas odstavovania technológie môže dôjsť k lokálnemu zápachu, za čo sa Mondi SCP ospravedlňuje.

Aktuálne informácie o stave ovzdušia v Ružomberku nájdete na stránke: www.ovzdusieruzomberok.sk.