Oznamy mesta

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Štatistický úrad SR realizuje Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Zisťovanie sa uskutočné od 1. februára do 27. júla 2024.