Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – Informatik (Spojená škola)

Riaditeľ Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok prijme do pracovného pomeru pracovníka/čku na pracovnú pozíciu: správca počítačovej siete – informatik

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2024 do 31.08.2025, nástup je možný aj ihneď

Druh pracovného pomeru: polovičný úväzok – 50%

Práca na 1 zmenu 

Nástupný plat:  Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Podmienky prijatia:

Znalosť práce s počítačom, MS Office, skúsenosti so správou hardvéru a softvéru – so zameraním najmä na počítače s operačným systémom MS Windows (PC, notebooky, tablety (aj Android)…), dataprojektory, tlačiarne, multifunkčné zariadenia, sieť (switche, routery, kabeláž, wifi sieť…), bezpečnostné kamery, dochádzkový a stravovací systém (aSc Agenda, EduPage), manuálna zručnosť (práca s náradím, spájkovačkou…), skúsenosti s drobnými opravami techniky (výmena disku, pamäte, lampy projektora…).

Vzdelanie: podľa zákona 341/2004 doplnený NV SR 270/2019, úplné stredné vzdelanie +

Všeobecné spôsobilosti:

analyzovanie a riešenie problémov, komunikácia (jednanie s ľuďmi), kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa, organizovanie a plánovanie práce, pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti), tímová práca

Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:

Spojená škola, Scota Viarora 8, 034 01 Ružomberok  alebo na e-mailovú adresu: ondrejkovaj@ssrk.sk, chovanova@ssrk.sk  do 31.05.2024

Pohovor sa uskutoční na základe pozvánky. Uchádzači, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, nebudú pozvaní.