Oznamy mesta

Výzva všetkým fyzickým a právnickým osobám na odstránenie protiprávneho stavu týkajúceho sa vypúšťania dažďových a splaškových vôd, napojenia sa na verejnú kanalizáciu a uzatvorenia zmlúv o vypúšťaní odpadových vôd