Oznamy mesta

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách pre školský rok 2024/2025

Prílohy
Oznámenie o zápise do MŠ pre školský rok 2024-2025 Stiahnuť PDF, Veľkosť 143 KB Podmienky prijatia MŠ Za dráhou 19, Ružomberok Stiahnuť PDF, Veľkosť 570 KB Podmienky prijatia MŠ Š. Moyzesa 30, Ružomberok Stiahnuť PDF, Veľkosť 252 KB Podmienky prijatia MŠ Riadok 4, Ružomberok Stiahnuť PDF, Veľkosť 120 KB Podmienky prijatia MŠ Pri Váhu 68, Ružomberok - Černová Stiahnuť PDF, Veľkosť 289 KB Podmienky prijatia MŠ Potočná 6, Ružomberok - Hrboltová Stiahnuť PDF, Veľkosť 253 KB Podmienky prijatia MŠ Klačno 4, Ružomberok Stiahnuť PDF, Veľkosť 412 KB Podmienky prijatia MŠ Hrabovská cesta 2, Ružomberok Stiahnuť PDF, Veľkosť 409 KB Podmienky prijatia MŠ Hlavná 26, Ružomberok - Biely Potok Stiahnuť PDF, Veľkosť 401 KB Podmienky prijatia MŠ Bystrická cesta 70, Ružomberok Stiahnuť PDF, Veľkosť 217 KB Podmienky prijatia MŠ A. Bernoláka 17, Ružomberok Stiahnuť PDF, Veľkosť 225 KB

Prijímanie detí do Materskej školy Bystrická cesta 70, Za dráhou 19, Riadok 4, A. Bernoláka 17,  Klačno 4, Š. Moyzesa 30, Hrabovská cesta 2, Černová, Hrboltová a Biely Potok bude prebiehať tak, že rodič alebo zákonný zástupca dňa 9. mája 2024 vyplnenú, preskenovanú žiadosť zašle na e-mailovú adresu materskej školy alebo osobne vyplnenú žiadosť vhodí v čase od 7.00 do 15.00 hod. do schránky, ktorá bude umiestnená v areáli materskej školy (na bráničke, pri vchode a pod.).

Bližšie informácie k zápisu detí do materských škôl mesta Ružomberok nájdete nižšie alebo na webových sídlach jednotlivých materských škôl.