Oznamy mesta

Zisťovane Štatistického úradu o využívaní informačných a komunikačných technológií

V roku 2024 sa aj v Ružomberku bude realizovať zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcami. Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí, zručností obyvateľstva, ako aj schopnosť využitia týchto technológií.

Vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré budú v rámci tohto zisťovania poskytnuté, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Štatistický úrad SR