Projekty

Cyklochodník Ružomberok obvod pri Zápalkárni – železničná a autobusová stanica

Stav
Prebiehajúce

Názov Projektu: „Cyklochodník Ružomberok obvod pri Zápalkárni –železničná a autobusová stanica“

Kód Projektu: 03I01-29-V01-00012

Názov investície/reformy: Investícia 1 – Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkov

Celkové oprávnené výdavky: 674 292,26,- eur

Celková dĺžka cyklistickej trasy 1,398 km

Výstavba plánovaná: 04/2024 – 08/2024

 

Začiatok cyklochodníka je naplánovaný priamo v centre mesta v blízkosti Synagógy s napojením na pešiu zónu v centrálnej zóne mesta.  Železničná a autobusová stanica sú vzdialené 250 m, prístupné miestnymi obslužnými komunikáciami a chodníkmi. Cyklotrasa je priamo napojená aj na mestskú pešiu zónu na ulici Riadok. Ukončenie cyklotrasy je v oddychovej nábrežnej zóne na začiatku sídliska BANIČNÉ pri rieke Revúca. Pokračovaním v súbehu s riekou Revúca po miestnej komunikácii je cyklotrasa vedená až na začiatok Cyklokorytničky.

Projektová dokumentácia je rozdelená na 5 stavebných objektov:

SO 01.2 CYKLOCHODNÍK ÚSEK „II“ A „III“ (UL. PANSKÁ „SYNAGÓGA“ – UL. K.KRČMÉRYHO „HAŤ“)

SO 01.2 CYKLOCHODNÍK ÚSEK „II“ A „III“ (UL. PANSKÁ „SYNAGÓGA“ – UL. K.KRČMÉRYHO „HAŤ“) – STATIKA

SO 02 VONKAJŠIE OSVETLENIE

SO 04 OBJEKTY VYBAVENOSTI CYK – ODPOČIVADLÁ, PARK. MOBILIÁR

SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY – revitalizácia a úprava parkovej zelene