Projekty

Detské ihrisko ZUŠ na Obvodovej ceste 23 v Ružomberku

Stav
Zrealizované
Cena
46 998 EUR
Spolufinancovanie
13 998 EUR
Zdroj financovania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Cieľom projektu je podporiť socializáciu a inklúziu detí v meste Ružomberok formou vybudovania detského ihriska. Chceme prispieť k zlepšeniu kvality života v našom meste a zvýšeniu pocitu spokojnosti detí a rodín s deťmi z radov obyvateľov a návštevníkov mesta Ružomberok.

Detské ihrisko bude umiestnené na pozemku mesta Ružomberok v oplotenom nádvorí Základnej umeleckej školy Ľ. Fullu na Obvodovej ulici č. 1948/23, na parcele č. 3024 zapísanej na LV č. 16959.

Harmonogram realizácie:

apríl 2022 – verejné obstarávanie

august – október 2022- realizácia výstavby ihriska – stavebné úpravy, vybudovanie a zariadenie ihriska vrátane osadenia inkluzívnych prvkov

december 2022 – kolaudácia a odovzdanie ihriska do užívania

 

Financovanie:

Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny § 2 písm k)

Galéria