Projekty

Podpora zlepšenia dopravno- bezpečnostnej situácie v meste Ružomberok

Stav
Zrealizované

Cieľom projektu je zlepšenie dopravno- bezpečnostnej situácie, pri ktorej je možné očakávať rýchly a bezprostredný efekt smerujúci k zníženiu dopravnej nehodovosti, zníženiu počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách s dôrazom na ochranu nemotorových účastníkov cestnej premávky na prechodoch v meste Ružomberok a to:

– ul. Riadok (od Savoya k Bille)

– Nám. A.  Hlinku 65 (pri škôlke)

– ul. Plavisko (pri hale T18)

– ul. Plavisko križovatka s ul. Hollého

Tieto 4 čiastkové cieledosiahneme optickým zvýraznením plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre chodcov dopravnými gombíkmia opticko psychologickou brzdou dosiahneme zníženie dopravnej nehodovosti v meste.

Projekt bol podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Celkové oprávnené výdavky projektu: 20 400,48 €

Požadovaná výška príspevku: 19 252 €

Doba realizácie: 2019-2020