Projekty

Separácia a zber kuchynského odpadu v meste Ružomberok

Stav
Zrealizované
Zdroj financovania
Environmentálny fond- Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov

Motivácia obyvateľov mesta Ružomberok separovať kuchynský odpad. Náklady na propagačný materiál, nádoby do domácností ako aj veľké zberné nádoby.

Harmonogram projektu v bodoch:

1. Verejné obstarávanie s uplatnením kritérií zeleného verejného obstarávania.

2. Propagácia a informovanosť obyvateľstva

3. Umiestnenie zberných nádob do domácností

4. Umiestnenie väčších zberných nádob na určené miesta

5. Zber kuchynského odpadu

 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 175 128,00€

Požadovaná výška príspevku: 175 128,00€

Dátum podania žiadosti: 26.10.2021

Galéria