Projekty

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok

Stav
Zrealizované

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania BRKO v meste Ružomberok. Predmetom projektu je vybudovanie nového zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou aeróbnej fermentácie pre bio-odpad produkovaný na území mesta Ružomberok.

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Celkové oprávnené výdavky projektu: 2 064 379,20 €

Požadovaná výška príspevku: 1 961 160,24 €

Doba realizácie: 2017- 2019

http://www.ksruzomberok.sk/?theme=kompost

Galéria