Projekty

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy na ulici Hrabovská cesta 2 v Ružomberku

Stav
Zrealizované

Predkladaný projekt rieši zníženie energetickej náročnosti materskej školy. Sú navrhnuté viaceré opatrenia, ktoré spoločne budú viesť k značnému zníženiu energetickej náročnosti. Je navrhnuté fasádne zateplenie objektu, zateplenie sokla a strešných konštrukcií, je navrhnutá výmena pôvodných drevených okien a  dverí za nové plastové okná s izolačným trojsklom a nové hliníkové dvere s hliníkovým profilom s tepelnou izoláciou zasklené izolačným trojsklom. Dané opatrenia budú viesť k značnému zníženiu potreby tepla na vykurovanie budovy materskej školy

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Celkové oprávnené výdavky projektu: 659 216,98 €

Požadovaná výška príspevku: 626 256,13 €

Doba realizácie: 2017- 2018