Klientske centrum

KC 3 Evidencia nehnuteľností, referát obchodu a služieb

  • evidencia nehnuteľností v rámci Mesta Ružomberok
  • prideľovanie súpisných a orientačných čísel na budovy
  • vykonávanie zmien súpisných a orientačných čísel
  • vydávanie rozhodnutí o súpisných a orientačných číslach