Klientske centrum

KC 7 Poplatok za komunálny odpad, daň za záber verejného priestranstva, daň za ubytovanie

Správa a kontrola poplatku za komunálny odpad – fyzické osoby

Správa a kontrola vlastníkov nehnuteľností (objekt využívaný na podnikanie) ohľadom komunálneho odpadu

Správa a kontrola dane za záber verejného priestranstva