Klientske centrum

KC 9 Sociálne poradenstvo, dávka v hmotnej núdzi

Pracovná náplň:

  • poskytuje a vykonáva poradenskú činnosť občanom
  • rozhoduje o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a dávky sociálnej pomoci
  • eviduje žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta, uzatvára zmluvy
  • rozhoduje o poskytnutí finančného príspevku pri narodení dieťaťa