Aktuality

Budúcich europoslancov si budeme vyberať už v sobotu 8. júna

Dizajn-bez-nazvu-1-1-300x251

Hlasovací preukaz si môžu záujemcovia vyzdvihnúť už len zajtra v piatok 7. júna v úradných hodinách na Mestskom úrade v Ružomberku. 

Slovensko čakajú ďalšie voľby. Svojich zástupcov do Európskeho parlamentu si vyberieme v sobotu 8. júna. Ružomberčania budú voliť v 24 volebných okrskoch a v rovnakom počte volebných miestností. Otvoria sa o 7.00 hod. a prístupné budú do 22.00 hod.  

Rozhodovať budeme o 15 slovenských zástupcoch v Európskom parlamente na päťročné funkčné obdobie. Kandidátne listiny podalo celkom 24 politických strán a jedna koalícia a o lukratívny post sa celkovo uchádza 324 kandidátov. V júnových voľbách do Európskeho parlamentu môžu Slováci krúžkovať najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Hlasovanie zo zahraničia v Európskych voľbách nie je možné.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo svojom okrsku podľa trvalého pobytu, môže požiadať obec trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Voliť s ním potom môže v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku. Uvedenú možnosť môžu záujemcovia využiť už len zajtra v piatok 7. júna a hlasovací preukaz si osobne vyzdvihnúť  v úradných hodinách od 8.00 do 12.00 hod. na Mestskom úrade v Ružomberku .

Európsky parlament je jediné priamo volené nadnárodné zhromaždenie na svete. Poslanci Európskeho parlamentu zastupujú záujmy občanov EÚ na európskej úrovni. Voľby do Európskeho parlamentu konajú sa každých päť rokov. V 27 členských štátoch sa na voľbách zúčastní vyše 400 miliónov voličov. V júni sa bude voliť celkovo 720 poslancov Európskeho parlamentu, čo je o 15 viac ako v predchádzajúcich voľbách. Vo voľbách sa uchádzajú národné politické strany, ale po zvolení sa väčšina poslancov rozhodne stať sa súčasťou nadnárodných politických skupín. Väčšina národných strán je pridružená k celoeurópskej politickej strane.

Viac informácií:

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Snímka: ilustračná, pexels.com