Aktuality

Najčastejšie (opakujúce sa) otázky ohľadom návrhu novej parkovacej politiky

26 418 obyvateľov – kópia – kópia

Nižšie sú v grafickej podobe zosumarizované najčastejšie (opakujúce sa) otázky ohľadom návrhu novej parkovacej politiky mesta Ružomberok. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 02/2024 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území Mesta Ružomberok nájdete tu: https://lnk.sk/hmbj. VZN upravuje  podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest v Ružomberku, podmienky dočasného spôsobu zabezpečenia prevádzky parkovacích miest,  výšku úhrady za dočasné parkovanie, spôsob platenia úhrady a spôsob preukázania jej zaplatenia a tiež oslobodenie od povinnosti platiť úhradu za dočasné parkovanie motorových vozidiel.

Kedy a kde sa dozviete viac? 

Navštívte webovú stránku: www.parkovanie.ruzomberok.sk (dostupná bude po schválení parkovacej politiky v Mestskom zastupiteľstve Ružomberok, po 27.6.2024) alebo Facebook “Parkovanie v Ružomberku” (dostupný už dnes) alebo napíšte na e-mail: parkovanie@ruzomberok.sk. Informačný leták s komplexnými informáciami ohľadom nových pravidiel parkovania si nájdete v poštových schránkach koncom júna/začiatkom júla, teda až po schválení novej parkovacej politiky v mestskom zastupiteľstve . Verejný hovor – stretnutie s občanmi k návrhu novej parkovacej politiky sa uskutoční vo štvrtok 20. júna o 16.00 hod. v Kine Kultúra v Ružomberku. K dispozícii bude aj stream na Facebooku a na YouTube mesta Ružomberok a neskôr aj videozáznam zo stretnutia.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Galéria