Aktuality

Slovenských zástupcov do Európskeho parlamentu si budeme vyberať už za necelý mesiac

Dizajn bez názvu (1)

Slovensko čakajú ďalšie voľby. Svojich zástupcov do Európskeho parlamentu si vyberieme v sobotu 8. júna. Ružomberčania budú voliť v 24 volebných okrskoch a v rovnakom počte volebných miestností. Otvoria sa o 7.00 hod. a prístupné budú do 22.00 hod.  

Rozhodovať budeme o 15 slovenských zástupcoch v Európskom parlamente na päťročné funkčné obdobie. Kandidátne listiny podalo celkom 24 politických strán a jedna koalícia a o lukratívny post sa celkovo uchádza 324 kandidátov.

V júnových voľbách do Európskeho parlamentu môžu Slováci krúžkovať najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Hlasovanie zo zahraničia v Európskych voľbách nie je možné.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo svojom okrsku podľa trvalého pobytu, môže požiadať obec trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Voliť s ním môže v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku.

O hlasovací preukaz môžete požiadať elektronicky na e-maile: papuchova@ruzomberok.sk alebo listinne na adrese: Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok  najneskôr do 20. mája, pričom žiadosť musí byť do uvedeného termínu aj obci doručená. Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom si môžete vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb v úradných hodinách obce, teda v piatok 7. júna od 8.00 do 12.00 hod.

Európsky parlament je jediné priamo volené nadnárodné zhromaždenie na svete. Poslanci Európskeho parlamentu zastupujú záujmy občanov EÚ na európskej úrovni. Voľby do Európskeho parlamentu konajú sa každých päť rokov. V 27 členských štátoch sa na voľbách zúčastní vyše 400 miliónov voličov. V júni sa bude voliť celkovo 720 poslancov Európskeho parlamentu, čo je o 15 viac ako v predchádzajúcich voľbách. Vo voľbách sa uchádzajú národné politické strany, ale po zvolení sa väčšina poslancov rozhodne stať sa súčasťou nadnárodných politických skupín. Väčšina národných strán je pridružená k celoeurópskej politickej strane.

Viac informácií:

 

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Snímka: ilustračná, pexels.com