Projekty

Implementácia opatrení nového Manažmentového plánu 2022 – 2031 pre lokalitu svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec

Stav
Zrealizované
Zdroj financovania
Ministerstvo kultúry SR

Projekt Implementácia opatrení nového Manažmentového plánu 2022 – 2031 pre lokalitu svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec nadväzuje na projekt s názvom Manažmentový plán 2022 – 2031 pre lokalitu svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec, ktorý bol realizovaný Mestom Ružomberok v rámci programu Obnovme si svoj dom (č. zmluvy: MK- 2122/2021-423)v roku 2021. Predkladaný projekt nadväzuje na uvedený projekt. Hlavným cieľom je vypracovanie nástroja na implementáciu opatrení nového Manažmentového plánu 2022 – 2031 pre lokalitu svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec, ktorými sa skvalitní riadenia a manažment lokality Vlkolínec. Projekt bude realizovaný Mestom Ružomberok, nakoľko lokalita Vlkolínec je jeho miestnou časťou. Doba realizácie 04/2022-12/2022

Výstupmi projektu budú:

a) Memorandum o vzájomnej spoluprácu zainteresovaných partnerov

b) Spoločný realizačný plán krátkodobých (urgentných) opatrení na roky 2022 – 2023 a predbežný návrh strednodobých a dlhodobých opatrení do roku 2030

c) Praktická príručka manažmentu lokality svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec

Program: 1 Obnovme si svoj dom, Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany

pamiatkového fondu

Celkové oprávnené výdavky projektu: 18 170,00€

Požadovaná výška príspevku: 12 850,00€

Dátum podania žiadosti: 22.12.2021