Projekty

Workshop Vlkolínec 2022

Stav
Zrealizované
Zdroj financovania
V pamiatkovej rezervácii Vlkolínec, zapísanej do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO a v jeho ochrannom pásme sa nachádza viac ako 100 zrubových objektov pokrytých šindľom. Od roku 2010 je snaha prostredníctvom workshopov zabezpečovať opravy týchto objektov. V najhoršom stave sú hospodárske objekty- humná, maštale, senníky, studničky. U mnohých hospodárskych objektov, objektov v ochrannom pásme nie je známy vlastník. Okrem samotnej obnovy- opráv objektov je cieľom prostredníctvom lektorov zabezpečiť zácvik a inštruktáž domácich obyvateľov v oblasti obnovy zrubových objektov ľudovej architektúry.

V pamiatkovej rezervácii Vlkolínec, zapísanej do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO a v jeho ochrannom pásme sa nachádza viac ako 100 zrubových objektov pokrytých šindľom. Od roku 2010 je snaha prostredníctvom workshopov zabezpečovať opravy týchto objektov. V najhoršom stave sú hospodárske objekty- humná, maštale, senníky, studničky. U mnohých hospodárskych objektov, objektov v ochrannom pásme nie je známy vlastník. Okrem samotnej obnovy- opráv objektov je cieľom prostredníctvom lektorov zabezpečiť zácvik a inštruktáž domácich obyvateľov v oblasti obnovy zrubových objektov ľudovej architektúry.

Program: 1 Obnovme si svoj dom, Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu

Celkové oprávnené výdavky projektu: 13 624,00€

Požadovaná výška príspevku: 10 300,00€

Dátum podania žiadosti: 22.12.2021