Všeobecne záväzné nariadenia

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Ružomberok

Číslo
7/2021
Schválené
29. septembra 2021
Vyhlásené
30. septembra 2021
Účinnosť od
16. októbra 2021