Všeobecne záväzné nariadenia

o záväznej časti zmeny a doplnku č. 7 územného plánu mesta Ružomberok

Číslo
7/2023
Schválené
27. septembra 2023
Vyhlásené
28. septembra 2023
Účinnosť od
13. októbra 2023