Všeobecne záväzné nariadenia

o záväznej časti zmeny a doplnku č. 9 územného plánu mesta Ružomberok

Číslo
8/2023
Schválené
11. septembra 2023
Vyhlásené
12. septembra 2023
Účinnosť od
27. októbra 2023