Agendy

Dotácie pre oblasť kultúry a cestovného ruchu – Podnikateľ

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Podávanie žiadostí ako aj zaverečných správ o vyúčtovaní dotácie na projekt/činnosť vždy do 30. novembra.

Všeobecné záväzné nariadenia

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa