Projekty

Manažmentový plán 2022-2031 pre lokalitu svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec

Stav
Zrealizované

Cieľ projektu: Vypracovať Manažmentový plán pre lokalitu svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec pre obdobie rokov 2022-2031. Základným cieľom vypracovania nového manažmentového plánu bude aktualizácia a spresnenie návrhu opatrení a požadovaných zmien v štruktúre riadenia lokality na zachovanie jedinečnej svetovej hodnoty celého územia UNESCO Vlkolínec, vrátane jej ochranného pásma.

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky- 1.Obnovme si svoj dom

Výška nenávratného finančného príspevku: 5 000,00 €

Spolufinancovanie z vlastných zdrojov mesta: 250,00 €

Doba realizácie: 2021