Všetky aktuality

Zásahový tím začne s odchytom problematických medveďov

9. júna 2023

Zásahový tím pre medveďa hnedého Západ bude od zajtra 10. júna približne dva nasledujúce týždne vykonávať na Mestskom cintoríne v Ružomberku a jeho okolí odchyt problémových jedincov medveďa hnedého, ktorí v posledných dňoch vyčíňajú v Ružomberku. Odchytené synantropné medvede budú následne usmrtené za prítomnosti veterinárneho lekára. Prosíme obyvateľov mesta, aby sa vo večerných a nočných […]

Žijeme okrúhlym výročím Vlkolínca, pripomenieme si ho na viac ako 300 podujatiach

6. júna 2023

Ružomberok si v tomto roku pripomína významné výročie Vlkolínca. Pred tridsiatimi rokmi, v decembri 1993 v Kolumbii bol Vlkolínec zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako posledná obývaná osada v karpatskom regióne zachovaná ako celok v pôvodnej ľudovej architektúre, kde sa snúbi tvorivá činnosť človeka s prírodou. Ružomberská samospráva si tento významný […]

Na cintoríne sa pohybujú medvede, zvýšte opatrnosť!

5. júna 2023

Minulý týždeň sme na Mestskom cintoríne v Ružomberku zaznamenali porozbíjané svietniky, porozhadzované kvety a poničené dekorácie. Mestská polícia na mieste posilnila hliadky, keďže prvotný odhad bol, že ide o činnosť vandalov. Po včerajšku je však jasné, že za neporiadkom na cintoríne stoja viaceré medvede, ktorých výskyt sme zaznamenali v areáli a okolí cintorína. V nedeľu […]

Ružomberok má nové partnerské mesto

1. júna 2023

K šiestim partnerským mestám Ružomberka 16. mája pribudla poľská Wisla v Poľskej republike. Dohodu o partnerskej spolupráci počas májového rokovania mestského zastupiteľstva schválili mestskí poslanci. Dohoda za uzatvára na dobu päť rokov a jej platnosť bude automaticky predlžovaná na ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán nevypovie písomne. Primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň […]

Novým riaditeľom Kultúrneho domu A. Hlinku v Ružomberku bude Radek Zdráhal

30. mája 2023

Víťazom výberového konania na funkciu nového riaditeľa mestskej akciovej spoločnosti Kultúrny dom Andreja Hlinku (KDAH) je MgA. Radek Zdráhal (na snímke). Do funkcie ho vymenuje primátor mesta Ľubomír Kubáň. „Ešte pred nástupom do úradu primátora mesta Ružomberok som deklaroval, že do funkcií na mestskom úrade či v mestských spoločnostiach budeme presadzovať odborníkov. Ľudí, ktorí rozumejú […]

Pripravujeme sa na tradičný Ružomberský jarmok, uskutoční sa 2. a 3. júna

30. mája 2023

Mesto Ružomberok sa pripravuje na najväčšiu kultúrnu akciu roka. Tradičný Ružomberský jarmok ponúkne od piatka 2. júna do soboty 3. júna lákavý program so známymi hudobnými interpretermi, ukážky remesiel, chutnú gastrozónu s jedlom a pitím, tvorivé dielne pre deti a sprievodné akcie. Počas oboch dní bude na ružomberskom Námestí A. Hlinku k dispozícii 225 stánkov […]

V júni budeme do práce bicyklovať

25. mája 2023

Obľúbená celonárodná kampaň Do práce na bicykli, do ktorej sa každoročne zapájajú tisícky Slovákov, sa uskutoční aj v tomto roku. V júni tohto roku si na svoje bicykle nasadnú aj Ružomberčania, ktorí sa môžu do 7. júna v zmysle štatútu súťaže oficiálne zaregistrovať na internetovej stránke: www.dopracenabicykli.eu. Súťaž je určená pre tých, ktorí sa rozhodnú cestovať […]

Letná turistická sezóna je otvorená

24. mája 2023

Udialo sa to symbolicky v stredu 24. mája vo Vlkolínci, ktorý v tomto roku oslavuje výnimočné výročie. Pred tridsiatimi rokmi, v decembri 1993 bol v Kolumbi zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako posledná obývaná osada v karpatskom regióne zachovaná ako celok v pôvodnej ľudovej architektúre. Otvorenie sezóny za účasti vedenia mesta, […]

Pripravujeme komunitný plán sociálnych služieb, zapojiť sa môže aj verejnosť

18. mája 2023

Mesto Ružomberok pripravuje nový Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie rokov 2024 až 2030. Ide o strategický dokument mesta, ktorý rieši problematiku v oblasti sociálnych služieb a vytvára efektívny, transparentný a dostupný nástroj na plánovanie, riadenie, poskytovanie a rozvoj kvalitných sociálnych služieb na území mesta. Plánovanie je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové materiály pre rôzne […]

V roku 2026 komunálne voľby po novom

16. mája 2023

Počet mestských poslancov v Ružomberku by sa mal v budúcom volebnom období výrazne znížiť z terajších 25 na 16. Voliči budú v najbližších komunálnych voľbách v roku 2026 voliť v piatich volebných obvodoch. V Bielom Potoku, Černovej, Hrboltovej, Rybárpoli si zvolia po jednom poslancovi, vo volebnom obvode mesto môžu odovzdať dôveru 12 poslancom. V súčasnosti […]

Začali sa práce na rekonštrukcii bývalej „školičky”

20. apríla 2023

Približne dva týždne budú trvať prípravné práce na rekonštrukcii „školičky“. Mestský objekt bývalej základnej školy na Ulici Štefana Nahálku, ktorý je Ružomberčanom dobre známy aj ako „školička“, roky chátra. Postupne opustené priestory zaplnil odpad, špina, v budove sa zhromažďovali ľudia bez domova a sťažnosti pribúdali. Mesto Ružomberok predstavilo na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva projekt rekonštrukcie […]

Mestskí poslanci schválili zmenu investičnej výstavby

13. apríla 2023

Na aprílovom mestskom zastupiteľstve schválili mestskí poslanci zmenu investičnej výstavby mesta v tomto roku. Takmer 58-tisíc eur vyčlenili na projektové dokumentácie projektov: revitalizácia parku na Ulici M. Madačova pred „Okom“ (11 650 eur),  rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúca, „SAVOY“ (10 000 eur),  rekonštrukcia jedálne a kuchyne v Základnej škole A. Hlinku v Černovej (4 000 […]

Poďakovanie ružomberským pedagógom

29. marca 2023

Mesto Ružomberok v utorok 28. marca pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo 25 pedagógov za ich vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu a pri príležitosti životných jubileí. Z rúk primátora mesta Ľubomíra Kubáňa si prevzali ocenenia na tradičnej slávnosti oceňovania učiteľov, ktorú pripravilo oddelenie školstva a športu na Mestskom úrade v Ružomberku. Obzvlášť školstvo sa v súčasnosti […]

Vyjadrenie mesta Ružomberok a CZT Ružomberok k tlačovej správe GreMi KLIMA

17. marca 2023

V záujme poskytovania úplných informácií si dovoľujeme opätovne  reagovať na posledný mediálny výstup spoločnosti GreMi KLIMA, s. r. o. zo dňa 17. marca 2023, ktorého jediným účelom je už nielen bezdôvodné zastrašovanie zástupcov mesta Ružomberok a mestskej spoločnosti CZT Ružomberok, s. r. o.,  ale aj doslova šírenie nepravdivých informácií smerujúcich k ovplyvneniu verejnej mienky prezentovaním neúplných a pravde odporujúcich informácií. Stotožňujeme […]

Vyjadrenie k zastaveniu prác na novej mestskej plavárni

14. marca 2023

Napriek zložitosti právnych vzťahov majúcich súvis s výstavbou Mestskej plavárne v Ružomberku musíme aj touto cestou reagovať na zavádzajúce a podstatu veci opomínajúce mediálne  výstupy zhotoviteľa – spoločnosti GreMi KLIMA, s. r. o.. Mesto Ružomberok a ním vlastnená spoločnosť CZT Ružomberok, s. r. o.,  ako verejný obstarávateľ a objednávateľ uvedeného stavebného diela, si nie je […]

EduPage v materských školách

7. marca 2023

Do populárneho školského systému EduPage sa v uplynulých dňoch zapojilo všetkých 10 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok. Súčasťou tohto procesu bola aj obnova webových sídel škôl do nového prostredia EduPage. Nové stránky ľahko rozoznáme podľa toho, že v názve webovej stránky je za názvom školy doména edupage.org. Prehľad materských škôl s odkazmi na […]

Trestné oznámenie v súvislosti s dodatkom k zmluve o výstavbe novej plavárne

28. februára 2023

Mesto Ružomberok a ním vlastnená spoločnosť CZT Ružomberok, s. r. o. podali v uplynulých dňoch na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie pre podozrenie z možného spáchania najmä trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Trestné oznámenie sa týka závažných zistení ohľadom spôsobu a okolností uzatvorenia dodatku […]

Primátori a starostovia Liptova vyzývajú na výstavbu R1

16. februára 2023

Primátori a starostovia miest a obcí Liptova sa rokovaní Ružomberského združenia mesta a obcí (RZMO) v Ľubochni podpísali dňa 16. februára pod spoločný list Ministerstvu dopravy SR a Žilinskému samosprávnemu kraju. Žiadajú v ňom vykonanie potrebných krokov na zabezpečenie výstavby rýchlostnej komunikácie R1 v trase Banská Bystrica – Ružomberok – napojenie na D1 v Ivachnovej […]