Organizácie

Multifunkčné ihrisko

PREVÁDZKOVATEĽ

Obchodná spoločnosť LSS, s.r.o.,

PREVÁDZKA

Pondelok – streda

10.00 – 18.00 hod. – verejnosť alebo pre záujemcov prihlásených u správcu

18.00 – 21.00 hod. – vyhradené pre LSS, s.r.o.

Štvrtok – piatok

10.00 hod. – 13.00 hod. – vyhradené pre LSS, s.r.o.

13.00 hod. – 21.00 hod. – pre verejnosť alebo pre záujemcov prihlásených u správcu

Sobota – nedeľa

10.00 hod. – 12.00 hod. – vyhradené pre LSS, s.r.o.

12.00 hod. – 19.00 hod. – pre verejnosť alebo pre záujemcov prihlásených u správcu

19.00 hod. – 21.00 hod. – vyhradené pre LSS, s.r.o.

Cenník na používanie mobiliáru

Za vydanie mobiliáru v čase určenom pre verejnosť (bránky, siete, stojany, lopty…) sa účtuje jednotná suma pre právnickú osobu, fyzickú osobu a verejnosť – 3€/ks.

Cena za užívanie MI je stanovená na 13 €/ hod. V uvedenej cene je započítaný aj mobiliár, potrebný na vykonávanie športových aktivít uskutočňovaných na MI.