PK

Pavel Kupčo

Referent údržby majetku a budov
MK

Margita Kupčová

Referent údržby majetku a budov
JL

PaedDr. Janka Lokajová

Vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže
ML
JM

Ing. Jaroslav Maga

Vedúci oddelenia služieb občanom/verejnosti